.
BŘEZEN 2017
DATUM DRUH DANĚ POPIS
středa 1. - daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
- odvod z loterií a jiných podobných her – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2016
pondělí 13. - spotřební daň – splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. - daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
pondělí 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
pondělí 27. - spotřební daň – splatnost daně za leden 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za únor 2017
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané   hodnoty – daňové přiznání a daň za únor 2017
– souhrnné hlášení za únor 2017
– kontrolní hlášení za únor 2017
- energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2017
pátek 31. - daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017