CENÍK PRACÍ - DAŇOVÁ EVIDENCE - ing. Nikola Bula
BODPOPISCENA v Kč BEZ DPH
DAŇOVÁ EVIDENCE
1.Cena za jednu položku v peněžním deníku13 Kč/položka
2.Zpracování a elektronické podání daňového přiznání k DPH, dodatečnoho DaP k DPH500 Kč/ks
3.Zpracování a elektronické podání kontrolního hlášení, následného KH500 - 1000 Kč/ks
4.Zpracování a elektronické podání souhrnného hlášení, následného SH200 Kč/ks
5.Zpracování a elektronické podání daňového přiznání k dani silniční300 Kč/auto
--min. 500Kč
--max. 1800 Kč
6.Zpracování a elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob1500 Kč
7.Zpracování přehledu OSVČ soc. poj.200 Kč
8.Zpracování přehledu OSVČ zdrav. poj.200 Kč
MZDY
9.Zpracování mzdy jednoho zaměstnance za jeden měsíc (včetně zpracování a předložení přehledů pro SP a ZP, zpracování evidenčních listů důchodového pojištění, potvrzení o zdanitelných příjmech, přihlášek a odhlášek zaměstnance)200 Kč / zaměstnanec
10.Zpracování a elektronické podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funk. pož. a daně srážkové500 Kč / ks
11.Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance300 Kč / zaměstnanec
12.Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů pro zaměstnance 500 Kč
13.Zpracování pracovní smlouvy (PS), dodatků k PS, ukončení pracovního poměru, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti 500 Kč / ks
14.Zpracování a poskytnutí VZORU viz. bod 13 2 000 Kč
OSTATNÍ PRÁCE
15.Ostatní práce dle dohody a požadavku objednatele, např. zpracování výkazů pro banku, předběžné závěrky, atd. 300 Kč / hod.
16.Daňové a ekonomické poradenství dle dohody a požadavku objednatele 500 Kč / hod.
17.Zastupování na úřadech a org. státní správy200 Kč / hod.