.
ČERVEN 2017
DATUM DRUH DANĚ POPIS
pátek 9. - spotřební daň – splatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. - daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
úterý 20. - daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 26. - spotřební daň – splatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za květen 2017
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané   hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017
– souhrnné hlášení za květen 2017
– kontrolní hlášení za květen 2017
- energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017
pátek 30. - daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017
- Oznámení CRS (GATCA) – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- oznámení FATCA – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů