.
ČERVENEC 2013
DATUM DRUH DANĚ POPIS
pondělí 1. - daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2013
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání    zpracovává a předkládá daňový poradce
středa 10. - spotřební daň – splatnost daně za květen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. - daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2013
pondělí 22. - daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních    požitků
- pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2013 a splatnost zálohy na    důchodové spoření
- odvod z loterií a jiných   podobných her – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2013
čtvrtek 25. - spotřební daň – splatnost daně za květen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a    ostatních (technických) benzinů za červen 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
– výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
- energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2013
středa 31. - daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2013