.
DUBEN 2017
DATUM DRUH DANĚ POPIS
pondělí 3. - daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
pondělí 10. - spotřební daň – splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 18. - daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017
čtvrtek 20. - daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
- daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň k MOSS
pondělí 24. - spotřební daň – splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25. - spotřební daň – daňové přiznání za březen 2017
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané   hodnoty – kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
– daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2017
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
- energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017
- daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017