.
KVĚTEN 2016
DATUM DRUH DANĚ POPIS
pondělí 11. - spotřební daň – splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20. - daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
- pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 25. - spotřební daň – splatnost daně za březen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních    (technických) benzinů za duben 2015 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané   hodnoty – daňové přiznání a daň za duben
– souhrnné hlášení za duben
– výpis z evidence za duben
- energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2015