.
LEDEN 2017
DATUM DRUH DANĚ POPIS
pondělí 2. - daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016
pondělí 9. - spotřební daň – splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20. - daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
- daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
úterý 24. - spotřební daň – splatnost daně za listopad 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. - energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016
- daň z přidané   hodnoty – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2016
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
– kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
- spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2016 2014
úterý 31. - biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
- daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2016
- daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016
- daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2016