.
PROSINEC 2013
DATUM DRUH DANĚ POPIS
pondělí 2. - daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2013
- daň z nemovitostí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
úterý 10. - spotřební daň – splatnost daně za říjen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. - daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
- daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2013, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční    daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů,    nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst.    10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
pátek 20. - daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2013 a splatnost zálohy na důchodové    spoření
pátek 27. - spotřební daň – splatnost daně za říjen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a    ostatních (technických) benzinů za listopad 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad 2012 – souhrnné hlášení za listopad 2012
– souhrnné hlášení za listopad
– výpis z evidence za listopad
- energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2013
úterý 31. - daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2013