.
ŘÍJEN 2013
DATUM DRUH DANĚ POPIS
čtvrtek 10. - spotřební daň – splatnost daně za srpen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. - daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2013
pondělí 21. - daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních    požitků
- pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2013 a splatnost zálohy na důchodové    spoření
- odvod z loterií a jiných   podobných her – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2013
pátek 25. - spotřební daň – splatnost daně za srpen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a    ostatních (technických) benzinů za září 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
– výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
- energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2013
čtvrtek 31. - daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být    registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
- daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2013