.
ÚNOR 2017
DATUM DRUH DANĚ POPIS
čtvrtek 9. - spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. - daň z příjmů –podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis    k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2016
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
pondělí 20. - daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek 24. - spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí  27. - spotřební daň – daňové přiznání za leden 2017
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2017 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané   hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za leden 2017
– souhrnné hlášení za leden 2017
– kontrolní hlášení za leden 2017
- energetické   daně – daňové přiznání a splatnost daně zdaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2017
úterý 28. - daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2017