.
ZÁŘÍ 2013
DATUM DRUH DANĚ POPIS
pondělí 2. - daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2013
- daň z nemovitosti – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
pondělí 9. - spotřební daň – splatnost daně za červenec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. - daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
pátek 20. - daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
středa 24. - spotřební daň – splatnost daně za červenec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25. - spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních    (technických) benzinů za srpen 2013 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané   hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen
– souhrnné hlášení za srpen
– výpis z evidence za srpen
- energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2013
pondělí 30. - daň z přidané   hodnoty - poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle §82 a    §82a zákona o DPH
- daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2013